پروژه های دانشجویی

1- پروژه برنامه نویسی در سی شارپ :( مهلت تحویل پروژه تا قبل از امتحان پایان ترم )

کلاسی برای ماتریس طراحی کنید :

این کلاس دارای مشخصات زیر خواهد بود :

1-تعداد سطر - تعداد ستون

2- سازنده ای که دو عدد به عنوان سطر و ستون دریافت میکند.

3-سازنده کپی.

4-سربارگذاری عملگرها : ( + ،  *  ،  -   )

5-محاسبه ترانه هادی ماتریس .

6- محاسبه توان n ام ماتریس .

---------------------------------------------------------------------------------------------

حل سوالات طراحی الگوریتم برای دانلود کلیک کنید

----------------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 11 بازدید